Välkommen till GSCC Entreprenad

GSCC består idag av ca 50 glada och ambitiösa heltidsanställda medarbetare och med en platt organisation har vi korta beslutsvägar och högt i tak.

 

Vi arbetetar enkom med markentreprenader och har genom åren byggt upp en hög grad av kompetens gällande mark. Vi åtar oss egna markentreprenader till fast pris men jobbar också ofta på löpande räkning beroende på omständigheterna i de specifika projekten. Vi har även en rad uppdrag där vi hyr ut anläggare och maskiner (med eller utan förare) till våra företagskunder.


Företaget präglas av stark entreprenörsanda. Medarbetarnas tankar och värderingar är viktiga. Genom medarbetarnas kunskap, engagemang och ansvar så strävar vi efter att alltid erbjuda våra kunder bästa tänkbara lösningar och service.

 


Vi är ISO certifierade och lägger stor vikt på vårt kvalitet-, miljö- samt arbetsmiljöarbete.

 

 

Vår vision är att bli Stockholms mest eftertraktade

entreprenadbolag och arbetsgivare”

​​​​​​​

Gustaf Söderberg Ägare och grundare