Våra tjänster

Transporter & Maskintjänster

GSCC förfogar idag över 3 lastbilar och cirka 20 entreprenadmaskiner.  

I vår maskinpark ingår kranväxlare, tridemväxlare hjulgrävare, bandgrävare, hjullastare, dumprar, heatwork.

 

Samtliga fordon och maskiner uppfyller branschspecifika miljökrav och hanteras av kunniga och erfarna medarbetare.

Alla transporter koordineras logistiskt av vår erfarne transportledare. Vi hanterar allt från enklare maskintransporter till totalentreprenader inom mark och  anläggning. 

Exploatering

GSCC har till mestadels egna projekt där vi är totalentreprenör från orörd mark till färdiga bostäder samt maskin och lagerlokaler.


En markexploatering innebär att på bästa möjliga sätt förbättra och förnya användningen av markområden .Vid exploatering av mark innefattar bland annat uppförande av byggnader och anläggningar.   Vi har en lång erfarenhet av stora och små projekt, helhetslösningar med egen maskinkraft- sluttande tomt, berg, rötter , jord hindrar oss inte för att göra vårt jobb.

Bygg & Entreprenader

Vi sköter allt från projektering till produktion  dvs ” från grund till färdig byggnad” och har kontakten med samtliga underleverantörer. Du arbetar tryggt med en och samma projektledare hos oss under hela byggnadstiden.


 • Maskiner
 • Transporter
 • Markentreprenad​​​​​​​
 • Anläggare
 • Schaktar
 • Koordinerar
 • Arbetsledare
 • Markarbeten
 • Anläggningsarbeten
 • Dränering​​​​​​​
 • Detaljplanering
 • Rotavdrag
 • Ombyggnad
 • Nybyggnad
 • Renovering
 • Finplanering
 • Plattsättning
 • Betong